Μπορεί πολλοί χρήστες του facebook να δηλώνουν ότι γνωρίζουν να χειρίζονται πολύ...
καλά το δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο, ωστόσο έχουν ακόμη πολλά να μάθουν, καθώς οι τεχνικοί του προσθέτουν με κάθε αναβάθμιση αρκετά νέα κόλπα, τα οποία για τους περισσότερους είναι άγνωστα.