Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα *
Γρηγόρης, Γρηγόριος, Γόλης, Γρηγορία *